Projekt  budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych, projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami.