NADZÓR AUTORSKI, INWESTORSKI

ALDE świadczy usługi w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego.

Nadzór autorski:

Jako autorzy dokumentacji projektowej sprawujemy nadzór nad zgodnością realizowanych prac budowlanych z dokumentacją. Uzgadniamy i konsultujemy możliwości wprowadzenia alternatywnych rozwiązań.

Nadzór inwestorski:

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego kontrolujemy bieżący postęp robót budowlanych pod względem jakości i terminowości wykonywanych prac, a także na życzenia Klienta prowadzimy kontrolę kosztów.

 Nasze działania obejmują w szczególności:

- prowadzenie postępowania przetargowego w zakresie instalacji sanitarnych i mechanicznych

- doradztwo w wyborze wykonawców robót budowlanych

- zarządzanie i kontrolę zespołu realizacyjnego

- bieżącą kontrolę jakości i terminowości wykonywanych robót

- koordynację prowadzonych robót budowlanych

- analizę potencjalnych ryzyk w trakcie trwania realizacji

- analizę optymalizacji rozwiązań projektowych

- kontrolę prowadzonych prac pod względem BHP

- dokonanie odbioru wykonanych robót

- udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania obiektu Zamawiającemu