Projekt instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, p.poż  i wentylacyjnych  wraz z charakterystyką energetyczną, projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami